Meny

Situationsplan med husnummer

Notera att bilder, planer och materialval är från ett tidigt skede av projektet och därför kan komma att justeras närmare byggstart. Bilderna visar i vissa fall också tillval eller är enbart inspirationsbilder.

Vi reserverar oss för ändringar i byggnadens och lägenheternas form och utförande.